Skip to Content

Blog Archives

Portret (fr. portrait) – obraz, zdjęcie lub inne dzieło będące przedstawieniem osoby i odwzorowujące jej wygląd zewnętrzny, a czasem także cechy osobowości.

Artyści w różny sposób ujmują portretowane postaci: ukazują tylko jej głowę, popiersie, półpostać lub całą postać (en pied). Model może być ukazany frontalnie (en face), z profilu albo w trzech czwartych (en trois quarts). Zdarzają się także, choć jest to raczej rzadkie, przedstawienia „podwójne” lub „potrójne”, które ukazują tę samą postać na jednym obrazie z kilku stron (np. Potrójny portret Karola I Antoona van Dycka albo Potrójny portret kardynała Richelieu Philippe’a de Champaigne).

Typy portretów:
– reprezentacyjny (oficjalny) – ukazuje z godnością i powagą postać zazwyczaj zajmującą wysokie stanowisko, np. króla albo kardynała, wraz z atrybutami władzy, często w bogatym stroju, np. Napoleon I na tronie cesarskim Jeana Ingres’a. Odmianą portretu oficjalnego jest portret konny,
– niereprezentacyjny (prywatny),
– zbiorowy (wielopostaciowy) – ukazuje więcej niż jedną postać, np. rodzinę, małżeństwo, władcę z dworem, członków organizacji itp., np. conversation pieces,
– realistyczny – wiernie odtwarza wygląd zewnętrzny modela,
– fikcyjny (nierealistyczny) – nie opiera się na rzeczywistym wyglądzie postaci, ale rekonstruuje go, często w sposób zupełnie swobodny (np. cykl portretów władców polskich Jana Matejki albo Marcello Bacciarelli),
– autoportret – portret własny artysty,
– historyzowany – rzeczywiste osoby przedstawione są jako postacie historyczne, bohaterowie mitologiczni albo biblijni, np. Saskia jako Flora Rembrandta ,
– pośmiertny, portret trumienny.

Alicja S. [sesja prywatna]

Portret formalny

Zuza & Zuzia [warsztaty indywidualne]

Portret formalny

Joanna J. [teatralnie]

Adam Kuncicki [promo 2019]

Jacek Zagor [Mistrz Polski Seniorów]

Monika Święcka [Zagorka Equine]

Sesja narzeczeńska [jubileusz]

Adam Kuncicki [promo]

SIDE MENU

    Szukaj